Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Gaczoł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace konserwatorskie w województwie krakowskim w latach 1980-1992 : część 1 Olga Dyba Andrzej Gaczoł Maria Majka s. 67-103
Ogólnopolska Sesja Konserwatorska w Kopalni Soli w Wieliczce Andrzej Gaczoł s. 222-223
80-ta rocznica utworzenia Krajowego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie Piotr Dobosz Andrzej Gaczoł s. 323-346
Z dziejów konserwacji zabytków na terenie Wieliczki Andrzej Gaczoł s. 341-353
Prace konserwatorskie w województwie krakowskim w latach 1980-1992 : część 2 Andrzej Gaczoł Irena Palca Andrzej Siwek Marcin Szyma s. 359-377