Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Gapys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ziemiaństwo w dystrykcie radomskim 1939-1945 : postawy społeczne i polityczne Jerzy Gapys s. 85-92
Polityka niemieckich i radzieckich okupantów wobec polskiego ziemiaństwa w latach II wojny światowej Jerzy Gapys Mariusz Nowak s. 93-108
W sprawie recenzji Stanisława Meduckiego z monografii Jerzego Gapysa, "Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego)" Jerzy Gapys s. 131-135
"Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918–1939 i w okresie II wojny światowej", red. Jerzy Gapys, Mieczysław B. Markowski, Kielce 2006 : [recenzja] P. K. Jerzy Gapys (aut. dzieła rec.) Mieczysław B. Markowski (aut. dzieła rec.) s. 171-172
W służbie bliźniemu : działalność dobroczynna księży w parafiach na terenie dystryktu krakowskiego 1939-1945 w świetle materiałów archiwalnych Rady Głównej Opiekuńczej Jerzy Gapys s. 241-253
"Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego)", Jerzy Gapys, Kielce 2003 : [recenzja] Stanisław Meducki Jerzy Gapys (aut. dzieła rec.) s. 254-260