Znaleziono 10 artykułów

Mariusz Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka władz radzieckich wobec środowiska arystokratycznego w okresie podboju ziem wschodnich II Rzeczypospolitej (IX-X 1939 r.) Mariusz Nowak s. 41-59
Dzieje rodu hrabiów Zamoyskich (gałąź na Podzamczu i Maciejowicach) – zarys problemu Mariusz Nowak s. 61-77
Lean management – nowoczesna strategia zarządzania : propozycja dla bibliotek Mariusz Nowak s. 75-94, 8
Polityka niemieckich i radzieckich okupantów wobec polskiego ziemiaństwa w latach II wojny światowej Jerzy Gapys Mariusz Nowak s. 93-108
Zbiory biblioteczne ziemiaństwa województwa kieleckiego w okresie międzywojennym Mariusz Nowak s. 95-118
Dzieje przecławickiej linii hrabiów Wielopolskich w XIX-XX wieku – zarys problemu Mariusz Nowak s. 125-152
Istotne uwarunkowania substytucji krajowych kapitałów inwestycyjnych na zagranicznych rynkach finansowych na przykładzie spółek publicznych Mariusz Nowak s. 145-156
Uwarunkowania substytucji krajowych kapitałów inwestycyjnych na zagranicznych rynkach finansowych na przykładzie spółek publicznych Mariusz Nowak s. 165-175
Determinanty wyznaczania kosztu użycia kapitału własnego w małych przedsiębioerstwach Grzegorz Drozdowski Mariusz Nowak Janusz Soboń s. 165-174
Finanse behawioralne jako nowy kierunek analizy racjonalności inwestorów na rynkach finansowych Mariusz Nowak s. 243-254