Znaleziono 2 artykuły

Janusz Soboń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Determinanty wyznaczania kosztu użycia kapitału własnego w małych przedsiębioerstwach Grzegorz Drozdowski Mariusz Nowak Janusz Soboń s. 165-174
Problemy rozwoju wielkich miast Europy srodkowej i wschodniej w okresie transformacji systemowej Joanna Rogozińska-Mitrut Zdzisław Sirojć Janusz Soboń s. 591-602