Znaleziono 18 artykułów

Lech Gardocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uszanować tradycję Lech Gardocki s. 33-38
Adwokatura a państwo i obywatel - dyskusja panelowa Lech Gardocki Roman Hauser Janusz Reiter Stanisław Rymar Marek Safjan s. 40-49
Łamigłówki ustawodawcze Lech Gardocki s. 43-46
Zniesławienie Lech Gardocki s. 55-57
Granice obrony koniecznej Lech Gardocki s. 57-60
Racjonalizacja czy zaostrzenie polityki karania? Lech Gardocki s. 60-62
Ochrona instytucji państwowych w projekcie k.k. Lech Gardocki s. 63-65
Pornografia : próba nowego uregulowania Lech Gardocki s. 63-66
Czy karać nieletnich? Lech Gardocki s. 74-76
Nowe typy przestępstw w projekcie kodeksu karnego Lech Gardocki s. 75-80
Działanie na rozkaz Lech Gardocki s. 80-82
Zasady obowiązywania ustawy Lech Gardocki s. 90-92
O ochronie obrotu gospodarczego Lech Gardocki s. 101-104
Granice wolności słowa w projekcie kodeksu karnego Lech Gardocki s. 103-106
Uznanie za sprawcę Lech Gardocki s. 103-104
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 13 maja 1992 (I KZP 39 Lech Gardocki s. 116-121
Przestępstwa przeciwko mieniu w projekcie k.k. Lech Gardocki s. 126-129
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 lutego 1994 r. WR 20 Lech Gardocki s. 181-182