Znaleziono 2 artykuły

Anna Gawinek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona dziedzictwa narodowego na przykładzie kolekcji duchownych w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Anna Gawinek Marta Gawlik s. 29-39
„Nowa Biblioteka Usługi, Technologie Informacyjne i Media” narzędziem popularyzowania nauki : analiza bibliometryczna czasopisma Anna Gawinek Marta Gawlik s. 69-82