Znaleziono 4 artykuły

Marta Gawlik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona dziedzictwa narodowego na przykładzie kolekcji duchownych w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Anna Gawinek Marta Gawlik s. 29-39
„Nowa Biblioteka Usługi, Technologie Informacyjne i Media” narzędziem popularyzowania nauki : analiza bibliometryczna czasopisma Anna Gawinek Marta Gawlik s. 69-82
Sztuka prymitywna na łamach czasopisma społeczno-kulturalnego „Śląsk” : wybór Marta Gawlik s. 101-118
"Szkice językoznawczo-prasoznawcze", Wojciech Kajtoch, Kraków 2016 : [recenzja] Marta Gawlik Wojciech Kajtoch (aut. dzieła rec.) s. 177-179