Znaleziono 24 artykuły

Monika Gawlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Monika Gawlak s. 7-11
Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 1990-2006 Monika Gawlak s. 11-49
Tożsamość Čefura w polskim przekładzie powieści Gorana Vojnovicia pt. "Čefurji raus!" Monika Gawlak s. 13-31
O przekładzie tytułu : (na przykładzie prozy słoweńskiej) Monika Gawlak s. 56-69
Wartość komentarza w przekładzie : na przykładzie literatury słoweńskiej Monika Gawlak s. 57-69
Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2015 roku Monika Gawlak s. 161-165
Rola Instytutu Mikołowskiego w upowszechnianiu przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w ostatnich latach : The Mikołowski Institute’s Role in Promoting Slovenian Literature in Poland in the last years Monika Gawlak s. 167-179
Podwojony dialog — przekładu i twórczości własnej — ujęcie komparatystyczne? Monika Gawlak s. 200-214
Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2013 roku Monika Gawlak s. 203-207
Przekłady literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007—2013 — komentarz Monika Gawlak s. 209-221
Poezja Gregora Strnišy w przekładzie Katariny Šalamun‑Biedrzyckiej Monika Gawlak s. 227-241
Cicha rozmowa ostatnich przekładów Tonego Pretnara Andrej Šurla Monika Gawlak (tłum.) s. 278-292
Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara = Translation of the sonnets of Jan Nepomucen Kamiński by Tone Pretnar Andrej Šurla Joanna Cieślar (tłum.) Monika Gawlak (tłum.) Weronika Gawlak (tłum.) s. 286-300
Indeks autorów Monika Gawlak s. 291-297
Indeks autorów Monika Gawlak s. 299-306
Indeks tłumaczy Monika Gawlak s. 299-300
Indeks autorów Monika Gawlak s. 307-312
Indeks tłumaczy Monika Gawlak s. 307-308
Indeks autorów Monika Gawlak s. 313-323
Indeks tłumaczy Monika Gawlak s. 313-314
Indeks tłumaczy Monika Gawlak s. 324-327
Indeks autorów Monika Gawlak s. 345-369
Indeks tłumaczy Monika Gawlak s. 371-384
Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007-2012 Joanna Cieślar Monika Gawlak s. 419-450