Znaleziono 12 artykułów

Joanna Cieślar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
I. Prijatelj i A. Nowaczyński: informacyjno-korekcyjna funcja przekładu : (aforyzmy Wilde'a tłumaczone poprzez polski na słoweński) = I. Prijatelj and A. Nowaczyński: The informative and the corrective function of translation : (Wilde's aphorisms rendered into Slovene via Polish) Majda Stanovnik Agnieszka Bukowczan (tłum.) Joanna Cieślar (tłum.) s. 151-164
Indeks autorów Joanna Cieślar s. 207-212
Indeks tłumaczy Joanna Cieślar s. 213-215
Wolność tłumacza wobec kalejdoskopu kultur na przykładzie esejów Božidara Jezernika Joanna Cieślar s. 226-236
Indeks autorów Joanna Cieślar s. 227-236
Historia Słowenii oczami Polaka : o przekładach literatury słoweńskiej Joanny Pomorskiej = The history of Slovenia in a Polish perspective : Slovenian literature as translated by Joanna Pomorska Joanna Cieślar s. 236-249
Indeks tłumaczy Joanna Cieślar s. 237-240
Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara = Translation of the sonnets of Jan Nepomucen Kamiński by Tone Pretnar Andrej Šurla Joanna Cieślar (tłum.) Monika Gawlak (tłum.) Weronika Gawlak (tłum.) s. 286-300
Międzykulturowość w powieści Mai Haderlap "Engel des Vergessens Silvija Borovnik Joanna Cieślar (tłum.) s. 316-326
Indeks autorów Joanna Cieślar s. 399-406
Indeks tłumaczy Joanna Cieślar s. 407-408
Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007-2012 Joanna Cieślar Monika Gawlak s. 419-450