Znaleziono 2 artykuły

Majda Stanovnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno-korektivna funkcija prevoda : (Wildovi aforizmi prek poljščine v slovenščino) = I. Prijatelj and A. Nowaczyński: The informative and the corrective function of translation : (Wilde's aphorisms rendered into Slovene via Polish) Majda Stanovnik s. 136-150
I. Prijatelj i A. Nowaczyński: informacyjno-korekcyjna funcja przekładu : (aforyzmy Wilde'a tłumaczone poprzez polski na słoweński) = I. Prijatelj and A. Nowaczyński: The informative and the corrective function of translation : (Wilde's aphorisms rendered into Slovene via Polish) Majda Stanovnik Agnieszka Bukowczan (tłum.) Joanna Cieślar (tłum.) s. 151-164