Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Bukowczan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
I. Prijatelj i A. Nowaczyński: informacyjno-korekcyjna funcja przekładu : (aforyzmy Wilde'a tłumaczone poprzez polski na słoweński) = I. Prijatelj and A. Nowaczyński: The informative and the corrective function of translation : (Wilde's aphorisms rendered into Slovene via Polish) Majda Stanovnik Agnieszka Bukowczan (tłum.) Joanna Cieślar (tłum.) s. 151-164