Znaleziono 2 artykuły

Piotr Gerber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ rozwoju technologii produkcji oraz higieny na architekturę przemysłową na przykładzie dawnej rzeźni we Wrocławiu Piotr Gerber Agnieszka Gryglewska s. 261-278
Folusze, młyny zbożowe i inne urządzenia o napędzie wodnym w południowej Jugosławii Piotr Gerber s. 899-907