Znaleziono 1 artykuł

Libera Gerosa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico", Libera Gerosa, Fribourg 1984 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Libera Gerosa (aut. dzieła rec.) s. 274-284