Znaleziono 3 artykuły

Marek Geszprych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ regulacji unijnych na kształtowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych w prawie polskim Marek Geszprych s. 99-117
Specyfika nadzoru i sfera wartości w prawie leśnym Marek Geszprych s. 159-181
Specyfika nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych Marek Geszprych Iwona Godala Anna Sobiesiak-Buczulak s. 183-200