Znaleziono 1 artykuł

Anna Sobiesiak-Buczulak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych Marek Geszprych Iwona Godala Anna Sobiesiak-Buczulak s. 183-200