Znaleziono 2 artykuły

Jules Girardi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Des chrétiens interrogent l'athéisme", t. 2, cz. 1, wyd. Jules Girardi i Jean-François Six, Paris 1970 : [recenzja] Stefan Moysa Jules Girardi (aut. dzieła rec.) Jean-François Six (aut. dzieła rec.) s. 203
"Moderner Atheismus und Moral", Karl Löwith, Heinz Flügel, Jules Girardi, Freiburg i. Br. 1968 : [recenzja] Zygmunt Perz Heinz Flügel (aut. dzieła rec.) Jules Girardi (aut. dzieła rec.) Karl Löwith (aut. dzieła rec.) s. 211