Znaleziono 4 artykuły

Benedykt Glinkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena przepisów prawnych i współpracy duchownych z kierownikami USC po 11 latach od wejścia w życie konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską Benedykt Glinkowski s. 41-53
Prawa i obowiązki szafarza Sakramentu Pokuty w prawodawstwie Kościoła Benedykt Glinkowski s. 303-323
"Ecclesia semper reformanda. Zjawisko Synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II", Kazimierz Dullak, Szczecin 2007 : [recenzja] Benedykt Glinkowski Kazimierz Dullak (aut. dzieła rec.) s. 459-462
"Czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Istota chrześcijańskiego małżeństwa w świetle kanonistyki", Aleksander Sobczak, Poznań 2006 : [recenzja] Benedykt Glinkowski Aleksander Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 558-562