Znaleziono 7 artykułów

Grzegorz Godlewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka seksualna w opiniach młodych Polaków Grzegorz Godlewski s. 69-85
Atrakcyjność turystyczna nałęczowa w świetle badań marketingowych Grzegorz Godlewski s. 125-131
Narzędzia komunikacji marketingowej wybranych przedsiębiorstw turystycznych Grzegorz Godlewski Katarzyna Witkowska Mirosław Zalech s. 140-147
Charakterystyka oferty wakeboardingowej przedsiębiorstwa Summer Wake Park Chełm w Żółtańcach – studium przypadku Grzegorz Godlewski Sebastian Szybisty s. 147-159
Wybrane aspekty marketingu w działalności lubelskich biur podróży Grzegorz Godlewski Jarosław Żbikowski s. 209-222
Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucji sportowej Grzegorz Godlewski Katarzyna Rutkowska s. 349-358
Lokalni liderzy i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie południowego Podlasia Grzegorz Godlewski Szczepan Kalinowski s. 511-520