Znaleziono 6 artykułów

Katarzyna Witkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problemów paradygmatyki zwrotów frazeologicznych - "iść w odstawkę" Katarzyna Witkowska s. 113-119
Narzędzia komunikacji marketingowej wybranych przedsiębiorstw turystycznych Grzegorz Godlewski Katarzyna Witkowska Mirosław Zalech s. 140-147
Ogólnopolska konferencja naukowa „Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie i ich odmiany” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 3–4 września 2015 r.) Katarzyna Witkowska s. 144-147
Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia chorych z cukrzycą typu 2 = The influence of the selected sociodemographic factors on the quality of life of type 2 diabetic patients Ewa Kupcewicz Katarzyna Witkowska s. 189-202
    Zacytuj
  • Udostępnij
Warunki mieszkaniowe w Żyrardowie w świetle Powszechnego Spisu z 2002 roku Witold Rakowski Katarzyna Witkowska s. 289-305
Współczesne społeczeństwo Żyrardowa Witold Rakowski Katarzyna Witkowska s. 407-422