Znaleziono 4 artykuły

Tadeusz Godlewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Partia komunistyczna we francuskim systemie partyjnym Tadeusz Godlewski s. 87-95
The Communist Party in the French Political Party System Tadeusz Godlewski s. 96-105
"Władza i przeciwwładza w epoce globalnej : nowa ekonomia polityki światowej", Ulrich Beck, Warszawa 2005 : [recenzja] Tadeusz Godlewski Ulrich Beck (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"Polski system polityczny : instytucje – procedury – obywatele", Tadeusz Godlewski, Toruń 2005 : [recenzja] Witold Stankowski Tadeusz Godlewski (aut. dzieła rec.) s. 180-185