Znaleziono 8 artykułów

Witold Stankowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie recenzji Tadeusza Wolszy z pracy "Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950" Witold Stankowski s. 117-123
Polityka III Rzeszy wobec Niemców ze Wschodu : przesiedlenia ludności niemieckiej podczas II wojny światowej Witold Stankowski s. 122-131
"Polski system polityczny : instytucje – procedury – obywatele", Tadeusz Godlewski, Toruń 2005 : [recenzja] Witold Stankowski Tadeusz Godlewski (aut. dzieła rec.) s. 180-185
<<„Politeja” : pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego>>, Kraków 2004 : [recenzja] Witold Stankowski s. 186-188
"Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950", Witold Stankowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Włodzimierz Jastrzębski Tadeusz Wolsza Witold Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 218-230
"Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen Marian Mroczko Witold Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950). Historia i implikacje", Edmund Nowak, Opole 2002; "Obozy i inne miejsca odosobnione dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950", Witold Stankowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Bogusław Kopka Edmund Nowak (aut. dzieła rec.) Witold Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 368-373
W odpowiedzi na recenzję Bogusława Kopki: Witold Stankowski, "Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950" / Witold Stankowski. Odpowiedź Bogusław Kopka Witold Stankowski s. 394-400