Znaleziono 9 artykułów

Bogusław Kopka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niecodzienna codzienność : (na marginesie książki Tadeusza Wolszy, W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina... 1945-1956. Życie codzienne w polskich więzieniach, obozach i ośrodkach pracy więźniów, Instytut Historii PAN, Warszawa 2003, s. 263) Bogusław Kopka Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 115-121
Obozy pracy w stalinowskim systemie więziennictwa PRL (1944-1950) : organizacja i podstawy funkcjonowania Bogusław Kopka s. 123-126
"Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny", Bogusław Kopka, Warszawa 2002 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Bogusław Kopka (aut. dzieła rec.) s. 201-206
Aparat bezpieczeństwa wobec V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (31 lipca – 14 sierpnia 1955 r.) Bogusław Kopka s. 209-248
Raport "O służbie bezpieczeństwa publicznego" z 1946 roku Bogusław Kopka Grzegorz Majchrzak s. 251-261
Sprawozdanie z konferencji "Prymas Stefan Wyszyński wobec Polski Ludowej" Bogusław Kopka s. 303-304
"Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950). Historia i implikacje", Edmund Nowak, Opole 2002; "Obozy i inne miejsca odosobnione dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950", Witold Stankowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Bogusław Kopka Edmund Nowak (aut. dzieła rec.) Witold Stankowski (aut. dzieła rec.) s. 368-373
"Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny", Bogusław Kopka, Warszawa 2002 : [recenzja] Łukasz Kamiński Bogusław Kopka (aut. dzieła rec.) s. 392-394
W odpowiedzi na recenzję Bogusława Kopki: Witold Stankowski, "Obozy i inne miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950" / Witold Stankowski. Odpowiedź Bogusław Kopka Witold Stankowski s. 394-400