Znaleziono 7 artykułów

Eleonora Gonda-Soroczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Curative Function of the Village : Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials Eleonora Gonda-Soroczyńska Maria Hełdak s. 63-74
Potencjał turystyczny Karpacza jako ośrodka całorocznego Eleonora Gonda-Soroczyńska s. 69-81
Przemiany w krajobrazie wsi wywołane ekspansją techniki na tereny podmiejskie i popegeerowskie Eleonora Gonda-Soroczyńska s. 71-77
Wyzwania i zagrożenia rozwojowe ośrodków uzdrowiskowych na przykładzie Dolnego Śląska Eleonora Gonda-Soroczyńska Hanna Kubicka s. 207-217
Obszary zagrożeń środowiska przyrodniczego w uzdrowisku na przykładzie Dusznik-Zdroju Eleonora Gonda-Soroczyńska Anna Malwina Soroczyńska s. 213-222
Możliwości i ograniczenia rozwoju uzdrowiska wiejskiego na przykładzie Długopola-Zdroju Eleonora Gonda-Soroczyńska Katarzyna Przybyła s. 249-264
Ocena gminy z dominującą funkcją rolniczą i możliwości jej przekształcenia w gminę turystyczną na przykładzie gminy Jordanów Śląski Eleonora Gonda-Soroczyńska Agnieszka Winiarska s. 311-322