Znaleziono 19 artykułów

Maria Hełdak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skutki finansowe realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na przykładzie gminy Trzcinica Maria Hełdak s. 17-31
Analiza wybranych zjawisk demograficznych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1988, 1996, 2002 Maria Hełdak s. 21-34
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako stymulator rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie MPZP Oława Przemysł Maria Hełdak s. 25-36
Leśna przestrzeń produkcyjna w decyzjach i dokumentach planistycznych sporządzanych na obszarze gminy Maria Hełdak s. 27-33
Przemiany w strukturze pracujących na obszarach wiejskich Dolnego Śląska Maria Hełdak s. 31-40
Identyfikacja i ocena uwarunkowań rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku Maria Hełdak s. 33-65
Procesy przemieszczania się ludności w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 1988, 1996, 2002 Maria Hełdak s. 37-54
Rozwój przestrzenny zabudowy w strefie dużych miast Maria Hełdak s. 37-46
The Curative Function of the Village : Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials Eleonora Gonda-Soroczyńska Maria Hełdak s. 63-74
Uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie wsi podhalańskich Maria Hełdak Beata Raszka s. 83-93
The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra Maria Hełdak Sylwia Rak Jakub Szczepański s. 89-104
Rynek nieruchomości w strefie dużych miast na przykładzie gminy Długołęka Maria Hełdak s. 125-137
Functional standartization of rural areas of Dolnośląskie voivodeship Maria Hełdak s. 127-137
Produkt turystyki kulturowej Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka pod Poznaniem Maria Hełdak Beata Raszka s. 173-185
The Tourist Attractiveness of Rural Spas on the Example of Przerzeczyn-Zdrój and Długopole-Zdrój Eleonora Gonda-Sroczyńska Maria Hełdak s. 221-238
Obciążenia finansowe użytkowników wieczystych gruntu w związku z aktualizacją opłat rocznych Maria Hełdak Monika Płuciennik Jakub Szczepański s. 251-263
Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju funkcji turystycznej obszarów wiejskich Maria Hełdak Beata Raszka s. 265-275
Analiza zasad wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele dróg publicznych Maria Hełdak Monika Płóciennik Agnieszka Stacherzak s. 281-292
Obszary chronione jako miejsce turystyki aktywnej : konflikty i współdziałanie organizatorów i użytkowników terenów rekreacyjnych Maria Hełdak Beata Raszka Hanna Szykowna s. 667-677