Znaleziono 4 artykuły

Beata Raszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie wsi podhalańskich Maria Hełdak Beata Raszka s. 83-93
Produkt turystyki kulturowej Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka pod Poznaniem Maria Hełdak Beata Raszka s. 173-185
Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju funkcji turystycznej obszarów wiejskich Maria Hełdak Beata Raszka s. 265-275
Obszary chronione jako miejsce turystyki aktywnej : konflikty i współdziałanie organizatorów i użytkowników terenów rekreacyjnych Maria Hełdak Beata Raszka Hanna Szykowna s. 667-677