Znaleziono 2 artykuły

Jakub Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra Maria Hełdak Sylwia Rak Jakub Szczepański s. 89-104
Obciążenia finansowe użytkowników wieczystych gruntu w związku z aktualizacją opłat rocznych Maria Hełdak Monika Płuciennik Jakub Szczepański s. 251-263