Znaleziono 1 artykuł

Julia Gorbaniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego", Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk, Lublin 2001 : [recenzja] Józef Krętosz Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) Oleg Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) Julia Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) s. 553-556