Znaleziono 2 artykuły

Oleg Gorbaniuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A Lexical Study of Comparisons with Typical Brand Users of Goods Oleg Gorbaniuk Ana Ivanova Magdalena Kolańska Michał Wilczewski s. 30-45
"Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego", Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk, Lublin 2001 : [recenzja] Józef Krętosz Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) Oleg Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) Julia Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) s. 553-556