Znaleziono 5 artykułów

Michał Wilczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
A Lexical Study of Comparisons with Typical Brand Users of Goods Oleg Gorbaniuk Ana Ivanova Magdalena Kolańska Michał Wilczewski s. 30-45
Communicating changes to employees as a challenge to corporate communication Michał Wilczewski s. 41-56
The Role of Cultural Diversity in Business Communication Contacts Michał Wilczewski s. 86-102
Transfuzja semantyczna leksemu "miłość" w świetle semantyki kognitywnej Michał Wilczewski s. 131-141
Translator's creativity in rendering neologisms of a literary text Michał Wilczewski s. 151-160