Znaleziono 8 artykułów

Barbara Grątkowska-Ratyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisławowski wizerunek polskiego tronu Barbara Grątkowska-Ratyńska s. 51-65
Stanisławowski wizerunek polskiego tronu Barbara Grątkowska-Ratyńska s. 51-65
Barokowa szafa z kręgu elbląsko-żuławskiego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie Barbara Grątkowska-Ratyńska s. 55-60
Barokowa szafa z kręgu elbląsko-żuławskiego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie Barbara Grątkowska-Ratyńska s. 55-60
Ikonograficzny zapis wspomnień w dekoracji gerydonu z Gabinetu Monarchów Europejskich Barbara Grątkowska-Ratyńska s. 143-154
Ikonograficzny zapis wspomnień w dekoracji gerydonu z Gabinetu Monarchów Europejskich Barbara Grątkowska-Ratyńska s. 143-154
Na miarę królewskich potrzeb : [Zygmunt Dzierla] Barbara Grątkowska-Ratyńska Romuald Zając s. 271-276
Na miarę królewskich potrzeb : [Zygmunt Dzierla] Barbara Grątkowska-Ratyńska Romuald Zając s. 271-276