Znaleziono 22 artykuły

Krzysztof Graczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osobowość neurotyczna a zdolność do wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich : próba kanonicznej implikacji medycznych skutków Krzysztof Graczyk s. 53-70
Prawno-społeczna funkcja proboszcza w świetle przepisów prawa kościoła katolickiego Krzysztof Graczyk s. 71-80
Niepoczytalność a zdolność nupturientów do wyrażenia zgody małżeńskiej Krzysztof Graczyk s. 80-92
Niezdolność pełnego wypełnienia prawa do ciała przez nupturientów na skutek sclerosis multiplex Krzysztof Graczyk s. 94-103
Nadmierna pobudliwość seksualna : studium prawne zagadnienia Krzysztof Graczyk s. 120-130
Wymóg wolności wewnętrznej w podejmowaniu decyzji o zawarciu małżeństwa Krzysztof Graczyk s. 145-169
Zaburzenia osobowości nupturienta podstawą do orzekania o nieważności małżeństwa : próba kanonicznej klasyfikacji pojęć "normalność" i "anormalność" Krzysztof Graczyk s. 189-203
Wierność fundamentem prawidłowego funkcjonowania wspólnoty małżeńskiej Krzysztof Graczyk s. 200-211
Konieczność bezstronności i mądrości sędziego wobec ekspertyz biegłego sądowego w procesach o orzekanie nieważności małżeństwa Krzysztof Graczyk s. 228-241
Dowodzenie nieważności małżeństwa z tytułu poważnego braku rozeznania oceniającego i z tytułu niezdolności do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich Krzysztof Graczyk s. 253-274
Procesowe zadania promotora sprawiedliwości na etapie zaskarżenia małżeństwa i zawiązania sporu Krzysztof Graczyk s. 258-269
Sprawozdanie z działalności teologicznego towarzystwa naukowego Wyższego Seminarium duchownego we Włocławku w roku 2009 Krzysztof Graczyk Lech Król s. 275-283
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2008 Krzysztof Graczyk s. 285-294
Aspekty medyczno-prawne impotencji względnej i psychicznej Krzysztof Graczyk s. 303-319
Niezdolność do wypełnienia zobowiązania "bonum prolis" przez nupturientów na skutek choroby neurologicznej : interpretacja prawna zagadnienia Krzysztof Graczyk s. 320-330
Wykluczenie nierozerwalności małżeństwa - symulacja częściowa Krzysztof Graczyk s. 351-376
Rodzina dysfunkcjonalna i jej wpływ na rozwój zaburzeń zachowania osoby w kształtowaniu dojrzałości osobowościowej do małżeństwa Krzysztof Graczyk s. 407-432
Wymóg wolności wewnętrznej w podejmowaniu decyzji o zawarciu małżeństwa Krzysztof Graczyk s. 456-471
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2006 Krzysztof Graczyk Waldemar Karasiński Lech Król s. 485-495
"Implikacje skutków medyczno-psychologicznych schorzeń neurologicznych w kanonicznym prawie małżeńskim", Krzysztof Graczyk, Włocławek 2005 : [recenzja] Henryk Stawniak Krzysztof Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 487-490
Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2007 Krzysztof Graczyk s. 529-538
Sprawozdanie z działalności teologicznego towarzystwa naukowego Wyższego Seminarium duchownego we Włocławku w roku 2010 Krzysztof Graczyk Lech Król s. 655-668