Znaleziono 13 artykułów

Tomasz Graff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 Tomasz Graff s. 7-13
Matys Pieniążek : Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku Sławomir Dryja Tomasz Graff s. 7-24
Nieznane fakty z życia rajcy wadowickiego Mateusza Kępki (zm. 1602), ojca Marcina Wadowity w świetle dokumentów z archiwum parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616 Tomasz Graff s. 13-25
Kariery burmistrzów wadowickich : Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876-1881) Tomasz Graff s. 89-93
Z dziejów bractwa różańcowego w Wadowicach Maciej Antecki Tomasz Graff s. 90-93
Uposażenie altarii św. Anny przy kościele farnym w Wadowicach w świetle fundacji Mikołaja Komorowskiego z 1621 r. Tomasz Graff s. 94-99
Jan z Turobina zwany Turobiniuszem (1511-1575) : portret duchownego, uczonego, bibliofila i poety Tomasz Graff s. 95-101
Augustianin Paweł Vois Wadowita (zm. 1616) Tomasz Graff s. 123-126
O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki piastowskiej Tomasz Graff s. 189-201
Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic w kościele parafialnym w Łazanach Tomasz Graff s. 212-219
Ogólnopolska konferencja naukowa "Zbigniew Oleśnicki-książę kościoła i mąż stanu" (Sandomierz 20-21 maja 2005) Tomasz Graff s. 232-234
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wadowice - Karola Wojtyły Ojczyzna Domowa" Tomasz Graff s. 266-271
"Wadowice. Siedem wieków historii", pod red. Tomasza Graffa, Kraków 2009 : [recenzja] Marcin Witkowski Tomasz Graff (aut. dzieła rec.) s. 268-270