Znaleziono 8 artykułów

Aleksandra Grobelna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Usługi Spa and Wellness w ofercie przedsiębiorstw hotelowych województwa pomorskiego jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej regionu Katarzyna Biełuszko Aleksandra Grobelna s. 25-42
    Zacytuj
  • Udostępnij
Extraversion and its Importance in the Hospitality Workplace : Analyzing the Selected Job Outcomes Aleksandra Grobelna s. 105-124
Ocena przyszłych kadr sektora turystycznego w opinii wybranych podmiotów branży : analiza studium przypadku Aleksandra Grobelna s. 147-160
    Zacytuj
  • Udostępnij
Udogodnienia dla obsługi konferencji i biznesu narzędziem konkurencyjności na rynku polskich hoteli luksusowych Katarzyna Biełuszko Aleksandra Grobelna s. 161-174
    Zacytuj
  • Udostępnij
Autonomia w procesie pracy i jej znaczenie dla doskonalenia relacji usługowych w hotelarstwie Aleksandra Grobelna s. 183-207
Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego Aleksandra Grobelna s. 343-359
Kultura obsługi jako czynnik konkurencyjności zakładów hotelarskich na współczesnym rynku Aleksandra Grobelna s. 365-378
Błędy w procesie świadczenia usług hotelarskich a strategie naprawcze Aleksandra Grobelna s. 395-410