Znaleziono 9 artykułów

Tomasz Grzegorz Grosse

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenia Strategii Lizbońskiej : perspektywy Strategii „Europa 2020” : o kontynuacji i zmianach w polityce UE Tomasz Grzegorz Grosse s. 5-24
O zmianie instytucjonalnej w Europie w okresie kryzysu Tomasz Grzegorz Grosse s. 7-22
Geoekonomia jako paradygmat zarządzania rozwojem : przykład Chin Tomasz Grzegorz Grosse s. 15-31
Vehicle for modernization in trouble. How the eurozone crisis have changed cohesion policy Tomasz Grzegorz Grosse s. 21-36
Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie : rozważania o kryzysie metody integracyjnej Tomasz Grzegorz Grosse s. 35-50
Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne : przykład agencji wdrażających politykę rolną i rozwoju obszarów wiejskich w trzech nowych krajach członkowskich Tomasz Grzegorz Grosse s. 69-90
"Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów", pod red. Tomasza Grzegorza Grossa, Warszawa 2013 : [recenzja] Anna Wesołowska Tomasz Grzegorz Grosse (aut. dzieła rec.) s. 430-431
"Europa na rozdrożu", Tomasz Grzegorz Grosse, Warszawa 2008 : [recenzja] Jan Piosik Tomasz Grzegorz Grosse (aut. dzieła rec.) s. 466-467
"W poszukiwaniu geoekonomii w Europie", Tomasz Grzegorz Grosse, Warszawa 2014 : [recenzja] Marek Rewizorski Tomasz Grzegorz Grosse (aut. dzieła rec.) s. 595-596