Znaleziono 3 artykuły

Marek Groszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Warszawa na przestrzeni dziejów, (Warszawa, UKSW 18 listopada 2015 r.) Marek Groszkowski s. 309-310
"Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673)", Jacek Kaniewski, Katowice 2014 : [recenzja] Marek Groszkowski Jacek Kaniewski (aut. dzieła rec.) s. 317-319
Sprawozdanie z odbywających się w INH WNHiS imprez o charakterze naukowym w roku akademickim 2015 Marek Groszkowski s. 346-350