Znaleziono 4 artykuły

Jacek Kaniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowe kulisy walki o polską koronę po abdykacji Jana Kazimierza a przed elekcją Michała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle raportów dyplomatów elektora brandenburskiego (1668-1669) Jacek Kaniewski s. 5-38
XVIII-wieczne projekty naprawy polskiego pieniądza : projekt Józefa Kostki Rostkowskiego z 1760 roku Jacek Kaniewski s. 69-80
Z badań nad zjawiskiem korupcji w nowożytnej Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku Jacek Kaniewski s. 136-159
"Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673)", Jacek Kaniewski, Katowice 2014 : [recenzja] Marek Groszkowski Jacek Kaniewski (aut. dzieła rec.) s. 317-319