Znaleziono 3 artykuły

Ewa Gruszczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lingwistyka stosowana a polonistyka stosowana : podobieństwa i różnice Ewa Gruszczyńska s. 93-101
Susan Folkman rozszerzenie klasycznego modelu stresu i radzenia sobie : o roli i znaczeniu emocji pozytywnych Ewa Gruszczyńska s. 285-297
"Dawne polskie przekłady prasowe : informacja - perswazja - manipulacja", Ewa Gruszczyńska, Warszawa 2012 : [recenzja] Bogdan Walczak Ewa Gruszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 287-290