Znaleziono 19 artykułów

Bogdan Walczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z domową ojczyzną w sercu Bogdan Walczak s. 7-15
Słownik Murmeliusza na tle leksykografii polskiej XVI wieku Bogdan Walczak s. 7-16
Geneza polskiego języka literackiego Bogdan Walczak s. 35-47
Role of the Bible in the development of languages and linguistics : an outline of the issue Bogdan Walczak s. 87-96
Język polski wśród języków świata u progu trzeciego tysiąclecia Bogdan Walczak s. 154-165
Język polski wśród języków Europy dawniej i dziś Bogdan Walczak s. 167-176
„Rocznik Wieluński”, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe – Societas Scientiarum Wielunensis, t. 5, Wieluń 2005 Bogdan Walczak s. 181-185
"Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii", Ewa Deptuchowa, Kraków 2008 : [recenzja] Bogdan Walczak Ewa Deptuchowa (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Polisemia staropolskich czasowników : źródła, swoistość, konsekwencje", Aleksandra Janowska, Katowice 2007 : [recenzja] Bogdan Walczak Aleksandra Janowska (aut. dzieła rec.) s. 190-193
Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku Bogdan Walczak s. 221-231
"Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z początku XIX wieku", Joanna Kuć, Siedlce 2013 : [recenzja] Bogdan Walczak Joanna Kuć (aut. dzieła rec.) s. 251-254
„Rocznik Wieluński”, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe – Societas Scientiarum Wielunensis, t. 4, Wieluń 2004 Bogdan Walczak s. 252-255
"Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej", Paulina Michalska, Poznań 2013 : [recenzja] Bogdan Walczak Paulina Michalska (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Dawne polskie przekłady prasowe : informacja - perswazja - manipulacja", Ewa Gruszczyńska, Warszawa 2012 : [recenzja] Bogdan Walczak Ewa Gruszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 287-290
Obrady Sejmu Wielkiego z perspektywy językoznawczej Bogdan Walczak Małgorzata Dawidziak-Kładoczna (aut. dzieła rec.) s. 297-299
"Pozorna tożsamość : polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem", Agnieszka Piela, Katowice 2016 : [recenzja] Bogdan Walczak Agnieszka Piela (aut. dzieła rec.) s. 299-302
Co to są "dawne słowa"? Bogdan Walczak s. 321-329
"Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej", Magdalena Hawrysz, Zielona Góra 2012 : [recenzja] Magdalena Hawrysz Bogdan Walczak s. 423-426
"Język dawnych statutów premonstrateńskich : interpretacje", Maciej Mączyński, Kraków 2013 : [recenzja] Maciej Mączyński Bogdan Walczak s. 427-429