Znaleziono 6 artykułów

Magdalena Hawrysz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Genologiczne ukształtowanie listów dedykacyjnych Marcina Czechowica Magdalena Hawrysz s. 55-68
Wzory XVI-wiecznej polemiki religijnej w świetle pism Marcina Czechowica : rekonesans Magdalena Hawrysz s. 59-70
Porównania w powieści "Matka Makryna" Jacka Dehnela - ogólna charakterystyka struktury i semantyki Magdalena Hawrysz s. 81-95
Wizerunek księdza katolickiego w XVI-wiecznym piśmiennictwie braci polskich : na przykładzie twórczości Marcina Czechowica Magdalena Hawrysz s. 148-162
Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym : przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego Magdalena Hawrysz s. 209-224
"Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej", Magdalena Hawrysz, Zielona Góra 2012 : [recenzja] Magdalena Hawrysz Bogdan Walczak s. 423-426