Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Gruszecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona i konserwacja parków zabytkowych a prawna ochrona przyrody. Właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Krzysztof Gruszecki Renata Stachańczyk s. 51-56
Procesowe aspekty wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi Krzysztof Gruszecki s. 133-145