Znaleziono 3 artykuły

Renata Stachańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów Renata Stachańczyk s. 43-50
Ochrona i konserwacja parków zabytkowych a prawna ochrona przyrody. Właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Krzysztof Gruszecki Renata Stachańczyk s. 51-56
Aleje jako przedmiot działań konserwatorskich : ochrona, zachowanie i odnawianie Martin Baumann Rolf Kirsch Klaus von Krosigk Renata Stachańczyk (tłum.) s. 151-170