Znaleziono 4 artykuły

Anna Grychtoł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyczne wyzwania rynku farmaceutycznego Anna Grychtoł s. 203-218
Sprawozdanie z konferencji „Wiara i moralność : Argumentacja teologiczna we współczesnej debacie społecznej” (Opole, 20 listopada 2013 roku) Anna Grychtoł s. 226-228
"Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego", Marta Makowska, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Grychtoł Marta Makowska (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Sprawozdanie z konferencji "Zaufanie a życie publiczne" : (Kraków, 29-30 października 2013) Anna Grychtoł s. 523-525