Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Grzegorczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relationships matter : towards understanding university-industry links Małgorzata Grzegorczyk s. 33-40
Społeczności internetowe w procesie budowania silnej marki Małgorzata Grzegorczyk Bartłomiej Kurzyk s. 179-187
Identyfikacja i kształtowanie aktywności użytkowników systemu Facebook w relacjach z uczelniami w świetle badań własnych Małgorzata Grzegorczyk s. 269-277
Zaangażowanie jako determinanta siły relacji w środowisku wirtualnym Małgorzata Grzegorczyk s. 325-332
Transformacja informacji o klientach w wiedzę rynkową : zastosowanie pomiarów w obszarze zarządzania relacjami z klientami Małgorzata Grzegorczyk s. 616-622