Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Grzybek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antropologia Psalmu 8 Stanisław Grzybek s. 33-42
"Matka Odkupiciela. Komentarz do encykliki "Redemptoris Mater"", red. Stanisław Grzybek, Kraków 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Grzybek (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Religion und Offenbarung in der Geschichte Israels", Walter Kornfeld, Innsbruck-Wien-München 1970 : [recenzja] Stanisław Grzybek Walter Kornfeld (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Nowy Testament", przeł. ks. dr Jakub Wujek, wstępem i uwagami poprzedził ks. dr Władysław Smereka, Kraków 1966 : [recenzja] Stanisław Grzybek Władysław Smereka (aut. dzieła rec.) Jakub Wujek (aut. dzieła rec.) s. 255
"L'Ancien Testament", Paris 1967 : [recenzja] Stanisław Grzybek s. 325-328