Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Grzymałowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Początki mechanizacji rolnictwa polskiego", Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Dwigatielestrojenije za połustoletije, oczerki sowriemiennika", G. W. Trinkler, Leningrad 1958 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski G. W. Trinkler (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959", Warszawa 1959 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski s. 379-380
"Razwitije sriedstw pieriedaczy miechaniczeskoj eniergii", L. I. Uwarow, Moskwa 1960 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski L. I. Uwarow (aut. dzieła rec.) s. 493-494