Znaleziono 1 artykuł

L. I. Uwarow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Razwitije sriedstw pieriedaczy miechaniczeskoj eniergii", L. I. Uwarow, Moskwa 1960 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski L. I. Uwarow (aut. dzieła rec.) s. 493-494