Znaleziono 6 artykułów

Józef Gurgul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontradyktoryjność postępowania przygotowawczego Józef Gurgul Jerzy Lewiński Edmund Mazur Feliks Prusak Zygmunt Skoczek Janusz Szlaszewski Tadeusz de Virion s. 8-40
Psychiatryczno-psychologiczne aspekty spraw z wersją obrony koniecznej Józef Gurgul s. 103-112
"Zabójstwo czy naturalny zgon? Na tle sprawy Iwana Ślezki vel Zygmunta Bielaja", Józef Gurgul, Szczytno 1992 : [recenzja] Tadeusz Widła Józef Gurgul (aut. dzieła rec.) s. 138-142
"Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym : orzecznictwo i piśmiennictwo", Lech K. Paprzycki, Anna Błachnio-Parzych, Rafał Paprzycki, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Gurgul Anna Błachnio-Parzych (aut. dzieła rec.) Lech K. Paprzycki (aut. dzieła rec.) Rafał Paprzycki (aut. dzieła rec.) s. 226-230
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 22 października 2003 r. Józef Gurgul s. 245-251
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 22 września 2004 r. Józef Gurgul s. 289-296