Znaleziono 6 artykułów

Anna Błachnio-Parzych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej SN z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. (cz. I) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 203-224
"Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym : orzecznictwo i piśmiennictwo", Lech K. Paprzycki, Anna Błachnio-Parzych, Rafał Paprzycki, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Gurgul Anna Błachnio-Parzych (aut. dzieła rec.) Lech K. Paprzycki (aut. dzieła rec.) Rafał Paprzycki (aut. dzieła rec.) s. 226-230
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. : (część II) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 242-253
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej SN z zakresu prawa karnego materialnego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2000 r. do marca 2005 r. Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 267-288
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń oraz ustaw szczególnych, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 296-306
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. : (część III) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 306-314