Znaleziono 13 artykułów

Igor Hałagida

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ "Solidarność" w Słupsku w latach 1980-1981 Igor Hałagida s. 75-103
"Polityka narodowościowa PRL", Eugeniusz Mironowicz, Białystok 2000 : [recenzja] Igor Hałagida Eugeniusz Mironowicz (aut. dzieła rec.) s. 174-176
Konferencja polsko-ukraińska Igor Hałagida s. 207-208
Członkowie ukraińskiego podziemia na Warmii i Mazurach po 1947 roku (zarys zagadnienia) Igor Hałagida s. 213-234
"Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947-1957", Igor Hałagida, Warszawa 2002 : [recenzja] Grzegorz Hryciuk Igor Hałagida (aut. dzieła rec.) s. 234-238
Rozpracowanie kryptonim "Podregion" - wewnątrzresortowe omówienie działań Służby Bezpieczeństwa przeciwko podziemnym strukturom NSZZ "Solidarność" w Lęborku (1982-1983) Igor Hałagida s. 267-293
"Szpieg Watykanu : Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896- 1977)", Igor Hałagida, Warszawa 2008 : [recenzja] Józef Krętosz Igor Hałagida (aut. dzieła rec.) s. 267-270
Deportacje greckokatolickich biskupów przemyskich do USRR w 1945 i 1946 roku : nowe dokumenty Igor Hałagida s. 283-316
Greckokatolicki kapłan ks. Włodzimierz Boziuk (1913-1969) i jego skomplikowane losy w PRL Igor Hałagida s. 325-350
"Odnowienie duszpasterstwa grekokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty)", zebrał i oprac. Igor Hałagida, Warszawa 2011 : [recenzja] Jarosław Wąsowicz Igor Hałagida (aut. dzieła rec.) s. 329-331
Nieznane instrukcje MBP dotyczące akcji "Wisła" Igor Hałagida s. 359-364
Uwagi na temat materiałów z konferencji o akcji "Wisła" Igor Hałagida Janusz Faryś (aut. dzieła rec.) J. Jekiel (aut. dzieła rec.) s. 607-612
"Szpieg Watykanu. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977)", Igor Hałagida, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Kochanowski Igor Hałagida (aut. dzieła rec.) s. 677-678