Znaleziono 23 artykuły

Wojciech Hanc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrystologiczno-eklezjalno-mariologiczne znamię "Boga, bogatego w miłosierdzie" Wojciech Hanc s. 9-34
Polska Rada Ekumeniczna i jej znaczenie dla ekumenicznego dialogu Wojciech Hanc s. 13-28
Święty Józef wobec tajemnicy Wcielenia Wojciech Hanc s. 25-45
Z historii soborowego Dekretu o ekumenizmie Wojciech Hanc s. 37-48
W drodze ku wspólnej wizji Kościoła Wojciech Hanc s. 37-60
Misje i jedność w kontekście dialogu Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego Wojciech Hanc s. 68-89
Słowo Boże w dialogu prawosławno-luterańskim Wojciech Hanc s. 69-80
Eschatologiczny wymiar cierpienia w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II "Salvifici doloris" Wojciech Hanc s. 80-92
Historiozbawczy wymiar pracy w kontekście postawy św. Józefa Wojciech Hanc s. 106-115
Panorama 30-lecia Polskiego Studium Józefologicznego Wojciech Hanc s. 111-124
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ofiarniczy charakter Eucharystii w bilateralnych dialogach doktrynalnych rzymsko-ewangelickich Wojciech Hanc s. 121-140
Ekumenizm i ekumeniczny wymiar prawd teologicznych w "Studiach Włocławskich" (1998-2017) Wojciech Hanc s. 129-152
Znaczenie placówek naukowych w dialogu ekumenicznym - w świetle dokumentów Wojciech Hanc s. 132-138
W 40-lecie dekretu "Unitatis redintegratio" Wojciech Hanc s. 139-140
"Od konfliktu do komunii" : przyczynek do wspólnego luterańsko-katolickiego upamiętnienia Reformacji w roku 2017 Wojciech Hanc s. 145-174
Podstawy i pojęcie ekumenizmu w ujęciu dekretu "Unitatis redintegratio" Soboru Watykańskiego II Wojciech Hanc s. 155-171
"Studia włocławskie, t. 1", Wojciech Hanc (red.), Włocławek 1998 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Wojciech Hanc (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Jedność sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia w dialogijnym spojrzeniu Kościołów siostrzanych Wojciech Hanc s. 215-225
Wprowadzenie Wojciech Hanc s. 239-241
Ks. Franciszek Jóźwiak jako rektor Wojciech Hanc s. 242-251
Nauczanie teologii dogmatycznej we włocławskim Seminarium Duchownym po II wojnie światowej Wojciech Hanc s. 366-401
Z dziejów ekumenii w diecezji włocławskiej Wojciech Hanc s. 394-418
"Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji w świetle międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych : studium ekumeniczne", Wojciech Hanc, Włocławek 2003 : [recenzja] Lucjan Balter Wojciech Hanc (aut. dzieła rec.) s. 465-467